Ogłoszenia duszpasterskie


          Informacje

Cmentarz

 

Parafialny cmentarz grzebalny jest wyrazem i świadectwem wiary w życie pozagrobowe oraz miejscem szacunku dla zmarłych. Kościół zawsze uważał cmentarze grzebalne, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsce święte. Prawo kościelne określa: Miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (KPK, kan. 1205).

Z chwilą erygowania parafii w Gozdowie rozpoczęto również starania o utworzenie własnego cmentarza grzebalnego. Dotychczas zmarłych parafian grzebano na cmentarzu parafialnym w Werbkowicach. Trwały długie  dyskusje co do lokalizacji. Zadecydowano ostatecznie, aby kupić od Agencji Skarbu Państwa część działki nr 316 w Podhorcach, obok cmentarza z  I wojny światowej.  Jest to najwyżej położone miejsce w całej parafii, a grunty są niskiej jakości. Kuria Biskupia w Zamościu dnia 22 II 2000 r. przychylnie zaopiniowała miejsce lokalizacji. W dalszej kolejności kupiono od wspomnianej Agencji 1,99 ha gruntu, który wyrównano i zasiano na nim trawę. We wrześniu 2002 r. ogrodzono 70 arów pod cmentarz, od drogi powiatowej Gozdów - Podhorce. Postawiono betonowe słupki z metalowymi przęsłami, a z pozostałych trzech stron ogrodzono siatką. Część gruntu przeznaczono również na parking. Następnie wykonano trzy przepusty wjazdowe od drogi głównej. Najdłużej trwały wszelkie procedury urzędowe tj.: dokumentacje określające warunki zabudowy, hydrogeologiczne, raporty o oddziaływaniu na środowisko, dokumentacje geologiczno - inżynierskie, dokumentacja archeologiczna itp.  Całość ukończono i zatwierdzono dopiero na początku maja 2004 r.  W czerwcu tegoż roku wykonano projekt cmentarza z podziałem na sektory.


29 sierpnia 2004 r.  Ks. Bp Jan Śrutwa dokonał poświecenia cmentarza i stojącego na nim metalowego krzyża. 4 X 2005 r. ks. Proboszcz pochował na nowym cmentarzu pierwszego parafianina śp. Stanisława Bąbiaka. Aktualnie (sierpień 2013 r.) spoczywa na naszym cmentarzy grzebanym w Podhorcach 27 zmarłych oczekując zmartwychwstania.

23 kwietnia 2009 r. rozpoczęto budowę kaplicy cmentarnej wg projektu mgra inż. arch. Szymona Radomskiego. Budowę kaplicy w stanie surowym zakończono pod koniec sierpnia 20009 r. 1 listopada tegoż roku, ks. Proboszcz celebrował w kaplicy pierwszą Mszę św. W roku 2010 dokończono budowę, wyposażono kaplicę w neizbędne paramenty liturgiczne, dzwon itp. 30 października 2010 r. Bp Wacław Depo dokanał aktu błogosławieństwa kaplicy cmentarnej.

 

>> Zobacz plan cmentarza i galerię zdjeć !


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.