Ogłoszenia duszpasterskie


          Duszpasterstwo

Zespół śpiewaczy "Górzanki" z Gozdowa


Motto przewodnie zespołu:
"Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp,
tam ludzie dobre serca mają,
bo wierzaj mi - źli ludzie nigdy nie śpiewają..."

 

            Zespół powstał w sierpniu 2001r z inicjatywy ks. Prob. Stanisława Solilaka. Nazwę przyjął od prowadzącej go p. Wandy Góry.  Jest zespołem wokalnym stylizowanym. Pierwotnie tworzyły go panie:

 • Stefania Cisek

 • Leokadia Domańska

 • Lucyna Futyma

 • Wanda  Gis

 • Krystyna Jędrzejewska

 • Wiesława Jędrych

 • Bronisława Jurczyszyn

 • Albina Kamińska

 • Małgorzata Kamińska

 • Ewa Karpiuk

 • Bożena Kijko

 • Stanisława Król

 • Kazimiera Krupińska

 • Maria Mucha

 • Anna Swatowska

 • Leokadia Walter

 • +Teresa Turrzańska

Przez 6 lat przewinęło się przez zespół sporo osób:

 • Olga Kamińska

 • Kinga Karpiuk

 • Irena Kużniarska

 • Anna Spyra

 • Anna Zosik

 • Iwona Krzebiet

 • Ania Wożniak

 • Natalka Wójtowicz

 • Dominika Kurzawa

 • Marzena Suś

 • Kamila Adamowicz

 • Edward Drozda - akordeon

 • Jacek Gontar - gitara i śpiew

Akompaniatorzy: Ks. Piotr Spyra - również solista, akompaniował nam 2 lata - obecnie wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. P. Mirosław Żyła - akompaniował zespołowi przez kolejne 2 lata; również solista - instruktor Domu Kultury w Werbkowicach. Okresowo w następnych latach pomagał nam p. Edward Drozda z Podhorzec - akompaniował nam na przełomie lat 2005/2006. Gościnnie przygrywała nam w czasie występu p. Kasia Puzio - grająca na skrzypcach w "Namysłowiakach". Akompaniował nam też i śpiewał obecny nasz młody orgnista Daniel Biczak.
Obecny skład zespołu:

 • Stefania Cisek

 • Leokadia Domańska

 • Lucyna Futyma

 • Krystyna Jędrzejewska

 • Bronisława Jurczyszyn

 • Albina Kamińska

 • Ewa Karpiuk

 • Bożena Kijko

 • Beata Mazurek

 • Maria Mucha

 • Maria Puzio

Repertuar zespołu:

 • Pieśni i piosenki religijne

 • Kolędy i pastorałki

 • Pieśni patriotyczne

 • Wojskowe i partyzanckie

 • Ludowe

 • Biesiadne

Przez 6 lat zespół wystąpił 59 razy. Pierwszy występ - dożynki parafialne w Gozdowie w sierpniu 2001r.
Osiągnięcia: wielokrotnie zajmowane czołowe miejsca na przeglądach, konkursach i festiwalach m.in:
17. XI. 2002r. - przegląd Pieśni ludowych - I m
18. V. 2003r. - przegląd Pieśni Maryjnej - I m
16. XI. 2003r. - przegląd zespołów śpiewaczych - I m
20. V. 2004r. - przegląd pieśni Maryjnej - I m
18. XI. 2004r. - przegląd zespołów ludowych - I m (wyróżnienie specjalne)
I. 2005r. - przegląd kolęd i pastorałek - I m
Ostatnie osiągnięcie - 15 VII. 2007r. - przegląd pieśni żołnierskiej i partyzanckiej - II m
Nie podaję tu wielokrotnie zajmowanych miejsc II i III oraz mnóstwa wyróżnień.
Zespół udziela się przygotowując występy z okazji:

 • W latach 2001, 2002, 2003 i 2004 - montaże słowno - muzyczne przygotowane na akademie gminne w Werbkowicach (3 Maja i 11 Listopada) z udziałem grupy młodzieżowej

 • Dożynki parafialne, gminne, powiatowe i diecezjalne

 • Dla pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej

 • Dla społeczności Gozdowa - uroczystości lokalne

 • Odpusty i uroczystości kościelne w Gozdowie

W latach 2004 i 2005 zespół śpiewał w Górecku Kościelnym, a w 2006 - w ramach wymiany zespołów reprezentantki zespołu wyjeżdżały na Węgry, gdzie śpiewały w trakcie organizowanych tam koncertów.
Bardzo wielką pomocą dla "Górzanek" stanowiła grupa młodzieżowa (szczególnie przygotowując montaże słowno - muzyczne m.in. z okazji promocji tomików poetyckich), z której członkami jeździliśmy na występy do Hrubieszowa, Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego.  Były to dziewczęta: Olga Kamińska, Kinga Karpiuk, Ania Zosik, Iwona Krzebiet, Ania Spyra, Irena Kuźniarska; oraz chłopcy: Marcin Cichocki, Tomek Musiał, Kamil Wojturski, Tomek Futyma, Artek Zaręba.
Pomocy zespołowi udzielili:

 • Ks. Dr. Stanisław Solilak - proboszcz i duchowy opiekun "Górzanek"

 • P. Wójt Gminy Werbkowice Marek Zygmunt - dotacja finansowa na zakup strojów i pomoc przy organizowaniu dojazdów na występy

 • P. dyrektor Domu Kultury w Werbkowicach Wiesław Majewski - oddelegowanie p. Mirosława Żyły do czasowego akompaniowania zespołowi i życzliwe zainteresowanie się sprawami zespołu

 • Panowie Piotr Spyra  i Mirosław Żyła - akompaniowanie i śpiewanie z zespołem - obaj wspaniali jako muzycy i jako ludzie

Dyplomy "Górzanek" (oprawione w ramki) można obejrzeć na chórze kościoła parafialnego; nagrody zaś i statuetki - na plebani.
Występy zespołu wielokrotnie rejestrował kamerą p. Stanisiław Wojturski, a na kasety magnetofonowe nagrywał p. Krzysztof Lisowski.
"Górzanki"wraz z opiekunką serdecznie dziękują za każdą udzieloną pomoc, zaś sympatykom zespołu za życzliwość i brawa.

 

Gozdów, 05.09.2007 r, opiekunka - Wanda Góra

GALERIA

Obłóczyny kanonickie ks. Proboszcza

Złoty Jubileusz kapłaństwa Ks. Aleksandra Bacy

Dożynki parafialne, Gozdów 2007

Dożynki parafialne, Gozdów 2007

 

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.