Ogłoszenia duszpasterskie


          Informacje

Kościół  parafialny p.w. Miłosierdzia Bożego Gozdowie

 

Świątynię wybudowano w latach 1992 - 1998. Od 1990 r. Mszę św. sprawowano w punkcie katechetycznym. W tym też czasie podjęto decyzję budowy świątyni. Projekt kościoła opracował inż. J. Nowak z Tomaszowa Lubelskiego. W maju 1992 r. poświęcono plac pod budowę, a następnego roku ruszyła budowa. 2 IV 1995 r. ks. bp Jan Śrutwa wmurował kamień węgielny, a 3 V 1998 r. ks. kanclerz Franciszek Greniuk poświęcił nowy kościół. W tym też czasie parafianie z Gozdowa wystąpili z petycją o utworzenie samodzielnej parafii, która ziściła się miesiąc później. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Solilak, który zajął się organizacją życia parafialnego.


Budynek murowany z białej cegły, docieplony, z efektowną elewacją zewnętrzną, jednonawowy, sufit z boazerii, na dachu wieżyczka z sygnaturką. W kościele współczesny, dębowy ołtarz, ambona, chrzcielnica i inne paramenty liturgiczne. W prezbiterium duży obraz Jezusa Miłosiernego, przed którym w każdy piątek sprawowana jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Na ścianach bocznych obrazy: MB Ostrobramskiej - Miłosierdzia i św. Faustyny Kowalskiej. Wszystkie obrazy namalował p. Józef Mamczur z Lubaczowa. Obok obrazu św. Faustyny znajdują się w relikwiarzy relikwie Świętej.


Obok kościoła znajduje się wybudowana i poświęcona w roku 2000 nowoczesna murowana dzwonnica, a na niej 3 dzwony wykonane w firmie Felczyńskich w Przemyślu. Największy dzwon o wadze 300 kg nosi imię "Jezus Miłosierny" ufundowany przez mieszkańców Gozdowa, drogi - 150 kg o imieniu  "Św. Józef" ufundowała rodz. p. Musiałów i trzeci  90 kg "Św. Boża Rodzicielka - Matka Odkupiciela" ufundowali mieszkańcy Podhorzec. Ponadto na cmentarzu przykościelnym o pow. 0,22 ha stoi misyjny krzyż z 2000 r. oraz pomnik kolejarzy z 2004 r. Całość działki częściowo ogrodzona murowanymi słupkami z przęsłami metalowymi.
W latach 2001 - 2003  wybudowano dom parafialny.

 

>> Zobacz zdjęcia

 

 

 

 

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.