Ogłoszenia duszpasterskie


          Informacje

Kronika parafialna

 

Kronika parafialna to swoisty zapis ważnych wydarzeń z życia naszej parafii. Z chwilą erygowania parafii w Gozdowie - od 16 VI 1998 r. -  ks. Proboszcz rozpoczął systematycznie spisywać ważne wydarzenia z życia miejscowej wspólnoty. W archiwum parafialnym przechowywane są cztery tomy rękopisu kronikarskiego po ok. 100 stron każdy. Całość zapisu kronikarskiego wzbogacona jest licznymi fotografiami (ok. 1200 szt.). Od 2014 r. rozpoczęto spisywać historię parafii już w piątym tomie.
Prezentujemy tutaj jedynie najważniejsze wydarzenia  w poszczególnych latach:ROK 1998


Inwestycje parafialne:
1. GOZDÓW

 • Wyposażenie kościoła parafialnego: stacje Drogi Krzyżowej, obraz św. Faustyny, obraz MB Miłosierdzia - Ostrobramskiej, krucyfiks, konfesjonał, 4 klęczniki, 6 ławek, żyrandol 12.- ogniskowy, kinkiety, dębowy ołtarz, ambonka, sedilia, lichtarze, dywany, instrument muzyczny CASIO wraz z kolumną nagłaśniającą, mikrofony.

 • Paramenty liturgiczne: komplet ornatów, alby, monstrancja, wszystkie księgi i naczynia liturgiczne, fioletowe sztandary, gong, dzwonki, sygnaturka, baldachim.

 • W nawie kościoła położono terakotę. Wybrukowano kostką brukową odwodnienie kościoła oraz drogę wjazdową do drzwi głównych kościoła.

2. PODHORCE

 • Zrobiono konserwację dachu i instalację odgromową. Wokół kościoła betonowe odwodnienie i zadaszenie nad drzwiami głównymi.

 • We wnętrzu świątyni i w zakrystiach położono na całości boazerię, wymieniono wszystkie okna, nowy chór, nastawę ołtarzową oraz nową podłogę w prezbiterium.

 • Wykonano nowy, dębowy ołtarz, ambonkę, sedilia (trzy fotele w prezbiterium). Zakupiono obraz MB Nieustającej Pomocy, nowy obraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

 • Zakupiono instrument muzyczny YAMAHA.

Główne wydarzenia:

 1. 3. maja - Poświecenie kościoła w Gozdowie.

 2. 16. czerwca - Erygowano Parafie p.w. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie, którą tworzą dwie wsie: Gozdów i Podhorce.

 3. 29. czerwca - Uroczyste objęcie parafii przez pierwszego proboszcza, ks. Stanisława Solilaka.

 4. 3 lipca - Zaprowadzono w kościele parafialnym wieczystą nowennę do Miłosierdzia Bożego, która odtąd będzie sprawowana w każdy piątek po Mszy św.

 5. 11 lipca - Pierwsze nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy, które odtąd będzie w każdą sobotę.

 6. 27 sierpnia - Autokarowa pielgrzymka ministrantów i scholi do Nabroża. Wzięło w niej udział ponad 100 chłopców i dziewcząt.

 7. 30 sierpnia - Dożynki w Gozdowie i Podhorcach

 8. 4 października - Przyjęto do służby liturgicznej 11 nowych ministrantów.

 9. 11 października - Początek peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w rodzinach naszej parafii.

 10. 29 listopada - Ukazał się pierwszy numer "Naszego Miesięcznika" - parafialnej gazetki.

 11. Ważnymi wydarzeniami w życiu nowej parafii były pierwsze chrzty, śluby oraz pogrzeby.

Dane statystyczne: (od 16 czerwca br.)

 • Chrzty - 7

 • Śluby- 3

 • Pogrzeby - 6

 • Komunia św. - 21.059


ROK  1999


Inwestycje parafialne:

 • GOZDÓW

 • Wybudowano część parkanu wokół cmentarza kościelnego (od ul. Głównej 12 słupków z cegły elewacyjnej wraz z 8 przęsłami, brama i dwie furtki, a od ul. Kościelnej  - 11 słupków bez przęseł)

 • Otynkowano frontową ścianę kościoła parafialnego i pokryto blachą krużganek - podcienia).

 • Zakupiono 4 chorągwie do procesji, wykonano dębową chrzcielnicę, zakupiono elementy do Bożego Grobu oraz 8 krzeseł dla ministrantów.

 • Paramenty liturgiczne: nowy kielich mszalny, zielony ornat, stuły i inne przedmioty kultu.

 • Zakupiono kosiarkę spalinową.

 • PODHORCE

 • Kapitalny remont kościoła od zewnątrz oraz wieżyczka z sygnaturką na kościele.

 • Nabyto nowe obrazy: św. Brata Alberta, bł. Karoliny, stacje Drogi Krzyżowej, 8 krzeseł dla ministrantów, wzmacniacz, dwa dywany chodnik, kolumna wzmacniająca, mikrofony, elementy do Bożego Grobu.

 • Paramenty liturgiczne: baldachim, nowa tuwalnia, złoty ornat, kustodia, księgi liturgiczne itp.

Główne wydarzenia:

 1. 20 lutego - W ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 delegacja parafian wzięła udział we Mszy św. w Katedrze Zamojskiej, gdzie Pasterz Diecezji poświęcił krzyże, które będą peregrynować po rodzinach naszej diecezji.

 2. 1-4 kwietnia - Pierwsze w parafii Triduum Paschalne sprawowane w obu świątyniach naszej parafii.

 3. 11 kwietnia - Pierwszy odpust ku czci Miłosierdzia Bożego w Gozdowie. Sumę celebrował ks. Adam marek z Werbkowic.

 4. 9 maja - Odpust ku czci św. Stanisława BM w Podhorcach.

 5. 12 V - Zakończyła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach naszej parafii.

 6. 16 maja - Uroczystość Pierwszej Komunii św. Do Stołu Uczty Paschalnej przystąpiło pierwszy raz 30 dzieci.

 7. 12 czerwca - Ojciec św. Jan Paweł II w Zamościu. W spotkaniu z Papieżem wzięło udział 150 osób z naszej parafii.

 8. 22 sierpnia - Pierwsza w dziejach naszej parafii wizytacja kanoniczna, której dokonał J. E. Bp Jan Śrutwa. Pasterz poświęcił odnowioną świątynię w Podhorcach a następnie w Gozdowie udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży.

 9. 29 sierpnia - Dożynki parafialne w Gozdowie. W tym roku dożynki były wspólne dla obu miejscowości. Po uroczystej sumie dożynkowej w miejscowej szkole i na boisku były występy zespołów, poczęstunek oraz zawody sportowe.

 10. 5 września - Udział delegacji z wieńcami dożynkowymi z naszej parafii w dożynkach diecezjalnych w Krasnobrodzie.

 11. 24 października - Liturgiczna Służba Ołtarza powiększyła się o 7 nowych ministrantów.

 12. 14-20 listopada - ks. Proboszcz wziął udział w Pielgrzymce do Rzymu, by wraz z delegacja, z naszej diecezji podziękować Ojcu św. za wizytę w Zamościu.

 13. 25 grudnia - Uroczyste rozpoczęcie Wielkiego Jubileuszu 2000 - lecia narodzin Chrystusa.

Dane statystyczne:

 • Chrzty - 18

 • Bierzmowanie - 51

 • Pierwsza Komunia św. - 30.

 • Ślubów - 5

 • Ilość rozdanych Komunii św. - 37.500 plus 160 razy Komunia chorych

 • Sakrament chorych - 5

 • Pogrzebów - 10


ROK  2000

 


Inwestycje parafialne:

 • GOZDÓW

 • Dzwonnica z trzema dzwonami: 300, 150 i 90 kg.

 • Dalsza część parkanu (16 słupków).

 • Wybrukowano drogę obok kościoła wraz z parkingiem.

 • Zasadzono ozdobne drzewka wokół kościoła.

 • Inne: rzutnik z ekranem na slajdy, krzyż misyjny, Ewangeliarz, ornat srebrny itp.

 • PODHORCE

 • Wybudowano większą część parkanu wokół kościoła parafialnego, schody, część chodnika

 • Ufundowano dzwon do Gozdowa.

 • Konfesjonał, krzyż misyjny, nowe okno i drzwi do dzwonnicy.

Główne wydarzenia:

 • 12 listopada - Poświęcenie dzwonnicy przez ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego i bierzmowanie młodzieży

 • 5 - 12 listopada - Jubileuszowe Misje św. przeprowadzone przez ks. Kan. Aleksandra Bacę

 • Pielgrzymki:

 • 26 sierpnia - Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka do kościoła stacyjnego w Hrubieszowie. (250 pątników)

 • 26 - 28 czerwca - Pielgrzymka autokarowa do Krakowa łagiewnik, Częstochowy i Lichenia (50 pątników)

 • 20 - 23 sierpnia - Pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Oświęcimia, Częstochowy, Lichenia, Niepokalanowa i Warszawy. (47 pątników)

 • 19 czerwca - Pielgrzymka dzieci I-komunijnych wraz z rodzicami do sanktuariów maryjnych naszej diecezji (Lubaczów, Łukawiec, Tomaszów lubelski i Krasnobród).

 • 27 maja - Jubileuszowa Pielgrzymka Liturgicznej Służby ołtarza do Krasnobrodu (43 ministrantów).

 • 3 września - Parafialne dożynki w Podhorcach.

 • 30 stycznia - Jasełka w Gozdowie i Podhorcach.

 • 16 kwietnia - Misterium Męki Pańskiej w obu naszych kościołach.

Dane statystyczne:

 • Chrzty - 20

 • Bierzmowanych - 53

 • Pierwsza Komunia św. - 24

 • Śluby - 10

 • Pogrzeby - 8

 • Ilość rozdanych Komunii św. - 40.193

 • Komunia chorych - 198

 • Sakrament chorych - 5 (oraz ok. 150 chorych przyjęło ten sakrament podczas Misji)


ROK  2001

Inwestycje parafialne:

 • GOZDÓW

 •   Budowa domu parafialnego. Wybudowano cały budynek, który zadaszono przed zimą folią.

W grudniu zakupiono blachę. Budowa była prowadzona systemem gospodarczym z przerwami od 18 kwietnia do 10 października.

 •   Inne drobne inwestycje: zakupiono elektryczną nagrzewnicę do kościoła parafialnego, 32 pelerynki ministranckie itp.

 • PODHORCE

 •   Wykonano 41 ostatnich przęseł parka nowych, kończąc tym samym grodzenie cmentarza kościelnego. Całość parkano pomalowano farbą.

Główne wydarzenia:

 • 16 lutego - Założono dwa oddziały Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: "Źródło" w Podhorcach i "Drogowskaz" w Gozdowie.

 • 3 marca - Schola z Gozdowa pod kierunkiem p. W. góry nagrała w Hrubieszowie pierwszą płytę i kasetę (z 21 piosenkami). "Faustynki" zajęły III miejsce w I Powiatowym Festiwalu Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach.

 • 22 kwietnia - 10-lecie świeceń prezbiteratu ks. prob. Stanisława Solilaka połączone z odpustem w parafii.

 • 27 maja - Pierwsza Komunia św.

 • 2 czerwca - Pielgrzymka dzieci I-komunijnych i ich rodziców do Sanktuariów Maryjnych w Wąwolnicy i Kazimierza.

 • 2 września - Dożynki parafialne w Gozdowie. Powstanie zespołu śpiewaczego pod kierunkiem p. Wandy Góry, który przybrał nazwę "Górzanki".

 • 14 października - Przyjęto do służby liturgicznej 7 nowych ministrantów.

 • 2 - 5 grudnia - renowacja Misji św. (prowadził ks. A. Baca)

Dane statystyczne:

 • Chrzty - 10

 • Komunia św. wiernych - 36.228

 • Komunia chorych - 179

 • W Gozdowie celebrowano 407 Mszy św., a w Podhorcach 182

 • Śluby - 10

 • Sakrament chorych - 3

 • Pogrzeby - 15


ROK  2002

Inwestycje parafialne:

 • Plebania: Pokryto dach blachą, zamontowano okna i drzwi zewnętrzne, barierka an balkonie, schody wejściowe z trzech stron.

 • Kościół parafialny w  Gozdowie. Wykonano 10 ławek z oparciami, dwie zwykle, dwa ołtarzyki boczne ku czci św. Faustyny i MB Ostrobramskiej. Na dachu zamontowano ostrogi przeciwśniegowe.

 • Kościół filialny w Podhorcach: Wykonano nową podłogę w zakrystiach oraz nową komodę na sprzęt liturgiczny.

 • Cmentarz grzebalny; Kupiono 1,99 gruntu pod nowy cmentarz, rozpoczęto grodzenie działki o powierzchni 70 a plus parking.

Główne wydarzenia:

 • 17 marca - Powołano w parafii Parafialne Koło Rodziny Radia Maryja. Przystąpiło do niego 38 osób.

 • 12 maja - Pierwsza Komunia św. w Gozdowie (16 osób)

 • 2 lipca - Organista Piotr Spyra wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji.

 • Pielgrzymki:

 • 21 maja - Dzieci I-komunijnych do Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego.

 • 23 - 26 czerwca - Parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Krakowa - Łagiewnik (otrzymaliśmy niezwykły dar w postaci relikwii św. Faustyny), Częstochowy, Lichenia i Torunia (byliśmy w siedzibie Radia Maryja) i Warszawy.

 • 13 lipca - Autokarowa pielgrzymka na uroczystości koronacji MB w Nabrożu (48 osób).

 • 6 - 8 sierpnia - Wyjazd młodzieży w Bieszczady (37 osób).

 • 7 września - Pierwsza Parafialna Piesza Pielgrzymka do Pani Sokalskiej w Hrubieszowie (na intronizację). Wędrowało 198 pątników.

 • 16 - 19 sierpnia - Pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II  do Polski.

 • 25 sierpnia - dożynki parafialne w Podhorcach.

 • 28 września - XXX-lecie Szkoły Podstawowej im. Kolejarzy - Ofiar II Wojny Światowej w Gozdowie.

 • 5 października - Wprowadzenie relikwii św. Faustyny do kościoła w Gozdowie.

 • 27 października - Wybory Samorządowe. Wójtem Gminy Werbkowice został mgr Marek Zygmunt. Radnymi z Gozdowa: Małgorzata Kamińska i Stanisław Wojturski, a z Podhorzec - Marek Wietrzyk.

 • 22 grudnia - Nowym organistą w Gozdowie został Ireneusz Spyra.

 • Inne wydarzenia: sukcesy "Górzanek" na licznych festiwalach i przeglądach.

Dane statystyczne:

 • Chrzty - 5

 • Śluby - 6

 • Pogrzeby - 17

 • Komunia św. wiernych - ok. 37.000

 • Komunia chorych - 169

 • Sakrament chorych - 4

 • Frekwencja wiernych dnia 27 października - 62,08 % . Na 1.150 katolików na trzech Mszach św. w niedziele było obecnych 714 osób. Z tego Komunię św. przyjęło 225 osób.


ROK  2003

Inwestycje parafialne:

 • Plebania (kanalizacja, szambo, doprowadzona  woda, ścianki działowe na parterze, betonowe posadzki, doprowadzono energię elektryczną, tynki gipsowe w części mieszkalnej, tynki zwyczajne w części gospodarczej, utwardzona droga dojazdowa do garażu, ocieplono sufity poddasza wełną mineralną  i płytami gipsowo - kartonowymi).

 • Cmentarz grzebalny (ogrodzono siatką trzy boki cmentarza, od drogi powiatowej wymurowano słupki, wykonano i zamontowano metalowe przęsła oraz bramę i furtkę, wykonano trzy przepusty z betonowych kręgów, teren ponownie wyrównano i zasiano na nim nową trawę).

 • Kościół parafialny w Gozdowie (wybudowano 15 słupków ogrodzeniowych od ul. Szkolnej, daszki na części słupków).

 • Kościół filialny w Podhorcach (pomalowano dach kościoła oraz dzwonnicy).

 • Rodzice dzieci I-komunijnych ufundowali dwa nowe ornaty do obu kościołów.

 

Główne wydarzenia w parafii: 

 • Jubileusz 25 - lecie Pontyfikatu Jana Pawła II. Szkole Podstawowej w Podhorcach nadano imię tego Wielkiego Polaka (18 października).

 • Głosowanie w sprawie przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej ( w naszej parafii wraz z Alojzowem głosowało 47,44 % uprawnionych, w tym ZA było 50,1 %).

 • Dożynki parafialne w Gozdowie - 31 sierpnia.

 • Pielgrzymki:

  • I - komunijna: do Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego  - 10 czerwca.

  • parafialna: do Łukawca, Przemyśla i Kalwarii Pacławskiej - 25 sierpnia.

  • ministrantów i scholi: po Roztoczu (28 sierpnia).

  • piesza: na odpust ku czci MB Sokalskiej do Hrubieszowa  - 7 września.

  • zimowy wypoczynek młodzieży w Krynicy i okolicach  - 27-31 stycznia.

 • Występy zespołu śpiewaczego GÓRZANKI z Gozdowa w różnych konkursach.

 • Jasełka w szkole w Podhorcach i Gozdowie  - 26 stycznia.

 • XI Światowy Dzień Chorego. W kościele w Gozdowie oraz w swoich domach 67 chorych przyjęło ten sakrament  - 11 lutego.

 • Przyjęto do służby liturgicznej 9 nowych ministrantów - 29 czerwca.

 • Tradycyjne odpusty w Gozdowie i w Podhorcach.

Statystyka:
Chrzty - 12
Pierwsza Komunia - 27
Śluby - 2
Pogrzeby -18
Sakrament chorych przyjęło 82 osoby.
Komunia chorych - udzielono 235 razy.
Komunia św. wiernych - ok. 37.500.


ROK  2004

Inwestycje parafialne:

 1. PLEBANIA:

  • Posadzki ocieplane  na parterze i piętrze.          

  • Instalacje:centralnego ogrzewania i wodna, kotłownia z piecem na olej opałowy,kanalizacja, odżelaziacz       

  • Parapety zewnętrze i wewnętrzne. Przyłącze energetyczne.        

  • Drzwi wewnętrzne - 13 sztuk.

  • Wykładzina na parterze, panele w dwóch pokojach na piętrze. Białkowanie budynku wewnątrz.      

 1. CMENTARZ   GRZEBALNY

 • Całość dokumentacji z pozwoleniem na grzebanie

 • Krzyż, grobowce.

 1. KOŚCIÓŁ  W  PODHORCACH

 • Nowa dzwonnica (metalowa konstrukcja) i 150-kg dzwon o imieniu "NMP Pani Jasnogórska".

GŁÓWNE  WYDARZENIA  ROKU  2004

12 - 13 czerwca - Nawiedzenie parafii przez Maryje kopii Jasnogórskiego.

 • 29 sierpnia - Wizytacja kanoniczna parafii:

 • poświęcenie plebanii,

 • poświęcenie pomnika kolejarzy,

 • poświęcenie cmentarza grzebalnego,

 • poświęcenie dzwonnicy i dzwonu w Podhorcach,

 • dożynki parafialne z udziałem Pasterza Diecezji.

 • Pielgrzymki:

 • dziękczynna za nawiedzenie Maryi naszej parafii (Kraków - Łagiewniki, Piekary Śląskie, Częstochowa, Licheń, Niepokalanów, Szymanów),

 • piesza do Hrubieszowa,

 • dzieci I-komunijnych do Leżajska i Kalwarii Pacławskiej,

 • do Zamościa na zakończenie peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego - 18 września,

 • ministrantów i scholi do Nabroża i Kryłowa.

 • I Komunię św. przyjęło 16 ucz. kl. II z naszej parafii - 23 maja.

 • Liczne występy Górzanek , m.in. w Górecku Kościelnym.

 • Obłóczyny alumna Piotra Spyry w Zamościu.

 • Odpusty ku czci Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Gozdowie oraz św. Stanisława BM  w Podhorcach.

 • Peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej po rodzinach naszej parafii - początek 19 czerwca na plebanii.

Statystyka parafialna:

 • Udzielono tylko 5 chrztów;

 • Bierzmowano - 40 osób,

 • Związek małżeński zawarło - 9 par

 • Pogrzebów - 13

 • W kościele parafialnym w Gozdowie w roku 2004 celebrowano łącznie 436 Mszy św., a w Podhorcach 170.

 • Sakrament chorych przyjęło 82 osoby ( nie liczono tych, którzy zostali umocnieni tym sakramentem podczas Nawiedzenia Matki Bożej naszej parafii).

 • Komunia chorych - udzielono 200 razy.

 • Komunia św. wiernych - ok. 38.500.

 • Parafia nasza powiększyła się o 7 rodzin (23 osoby), przyłączonych z parafii św. Mikołaja w Hrubieszowie.


ROK  2005

Inwestycje parafialne

 1. PLEBANIA:

  • Wyrównanie zadłużenia z 2005 r. w kwocie 25.009 zł,

  • Podbitka pod dachem  plebanii,   

  • Ubikacja - WC dla wszystkich,

  • Poszerzono schody od strony kościoła,

  • Dębowe schody na piętro plebanii.

 1. KOŚCIÓŁ W  PODHORCACH

 • Położono kostkę brukową wokół kościoła oraz w alejce od bramy do kościoła, a także  schody z bruku przed ogrodzeniem,

 • Fundament pod budynek gospodarczy,

 1. KOŚCIÓŁ W GOZDOWIE

 • Fundament  pod parkan od strony południowej,

 • Posadzono 13 tuj szmaragdowych od strony południowej,

 • Wykonano  betonowy postument pod pomnik kolejarzy na którym umieszczono pamiątkową tablicę.

     Główne wydarzenia w parafii: 

 • 26 marca br., w Wigilię Paschalną w kościele parafialnym Barbara Martynik, lat 17 przyjęła sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego tj. chrzest, bierzmowanie i Eucharystię.

 • Pielgrzymki:

  • Dzieci I-komunijnych do Kałkowa- Godowa i na Św. Krzyż, 7 czerwca.

  • Parafialna, do Kałkowa - Godowa, Częstochowy i Jędrzejowa,13-14 lipca.

  • Parafialna, do Kodnia, Świętej Lipki, Gietrzwałdu, Gniezna, Lichenia i Świnic Warckich, 23 - 25 sierpnia.

  • Ministrantów i scholi, szlakiem św. Brata Alberta i bł. Bernardyny, 30 sierpnia.

  • IV Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie, 4 września.

  • Szkół papieskich, do Częstochowy, 6 października.

 • Odpusty: Miłosierdzia Bożego, św. Stanisława BM i św. Faustyny.

 • Dożynki parafialne w Gozdowie, 28 sierpnia.

Zasadzenie 3 Dębów III Tysiąclecia (imiona: Jan Paweł II, Stefan i Stanisław).

Statystyka:
Chrzty - 18
Pierwsza Komunia - 19
Śluby - 8
Pogrzeby - 13


ROK  2006

Inwestycje parafialne:

 • PLEBANIA:

  • Glazura i terakota w dwóch łazienkach i pralni.

  •  Panele w pokoju gościnnym. Meble w kancelarii.

  • Stół w pokoju gościnnym na parterze i 14 krzeseł.

  • Inwentaryzacja powykonawcza budynku.

  • Kostka brukowa przed garażem.

 • KOŚCIÓŁ  W  GOZDOWIE

 • Nagłośnienie kościoła

 • Elewacja zewnętrzna budynku (część).

 • Dywan i chodniki dywanowe w prezbiterium.

 • Naczynia liturgiczne, księgi.

 • Pomnik kolejarzy przy kościele (dolna część).

 • KOŚCIÓŁ  W  PODHORCACH

 • Nagłośnienie kościoła.

 • Podłoga w nawie kościoła i przedsionku.

 • 4 dywany, księgi liturgiczne.

GŁÓWNE  WYDARZENIA  ROKU  2006:

I  PIELGRZYMKA OJCA ŚW. BENEDYKTA XVI  DO POLSKI, 25 - 28 maja

 • Od 5 sierpnia br. nasza diecezja ma nowego Pasterza w osobie ks. bpa dra Wacława Depo.

 • W Polsce odbyły się wybory samorządowe, 12 listopada. W ich wyniku mamy nowego wójta - Lecha Bojko i radnych z naszej parafii: Wojciech Wyskiel, Maria    Knap i Marian Kurzawa.

 • 1 maja-Bierzmowanie młodzieży z klas gimnazjalnych przez ks. bpa Mariusza Leszczyńskiego (63 osoby).

 • Pielgrzymki:

 • dzieci I-komunijnych do Kodnia i Kostomlot, 8 czerwca,

 • parafialna do Dębowca, Tuchowa i Leżajska, 11 lipca,

 • ministrantów i scholi do Radecznicy i okolic, 29 sierpnia,

 • V Piesza do Matki Bożej Sokolskiej w Hrubieszowie, 3 września.

 • I Komunię św. przyjęło 23 ucz. kl. II z naszej parafii,  28 maja.

 • Dożynki parafialne w Podhorcach, 27 sierpnia.

 • Odpusty ku czci Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Gozdowie oraz św. Stanisława BM  w Podhorcach.

 • Niedziela powołaniowa alumnów naszego seminarium, 22 października.

 • Kryształowy Jubileusz (15-lecie)  świeceń prezbiteratu ks. Stanislawa Solilaka,  26 marca

 • 5-lecie działalności zespołu GÓRZANKI z Gozdowa.

 • ks. Proboszcz obronił pracę doktorską nt. "Problematyka liturgiczna na łamach Miesięcznika Katechetycznego   i Wychowawczego (1911-1939)", 14 grudnia.

Statystyka:
Chrzty - 10
Bierzmowanych - 63
Pierwsza Komunia św. - 23
Śluby - 7
Pogrzeby 14
Sakrament chorych przyjęło 75 osoby
Komunia św. wiernych - ok. 33.500.
Komunia chorych - 192.ROK  2007


Inwestycje parafialne:

 • Plebania

 • 3 szt. drzwi wewnętrznych,

 • Nowoczesny kominek w pokoju gościnnym.

 • Kościół w Gozdowie

 • Wymurowano 18 ostatnich słupków parka nowych.

 • Dokończenie elewacji zewnętrznej kościoła.

 • Kościół w Podhorcach

 • Wybudowano drewniany magazynek na sprzęt kościelny.

 • Renowacja wnętrza XVIII-wiecznej dzwonnicy.

 • Cmentarz parafialny

 • Zasadzono drzewa i krzewy ozdobne.

 • Postawiono i pośw. metalowy krzyż w miejscu męczeństwa kolejarzy z Gozdowa.

Główne wydarzenia:

 1. W Katedrze Zamojskiej święcenia diakonatu otrzymał nasz parafianin  dn Piotr Spyra.

 2. Jubileusz 50-lecia pośw. kościoła filialnego w Podhorcach, 22 grudnia.

 3. Pielgrzymki:

 • Dzieci I-komunijnych do Wąwolnicy i Kazimierza, 5 czerwca,

 • Ministrantów i scholi po Roztoczu, 28 sierpnia,

 • VI. Piesza do Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, 2 września,

 1. Odznaczenia ks. Proboszcza:

 • Wicedziekan dekanatu Hrubieszów Południe, 11 lutego,

 • Promocja doktorska, 4 czerwca,

 • Kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Zamościu, 12 czerwca.

 1. Odpusty w Gozdowie i Podhorcach.

 2. Pierwsza Komunia św. w Gozdowie, 20 maja

 3. Dożynki parafialne w Gozdowie, 26 sierpnia

 4. Sukcesy naszych ministrantów w Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Miączynie. W czerech kategoriach wiekowych zdobyli oni 2 pierwsze miejsca i jedno trzecie.

Statystyka:
Chrzty - 11
Pierwsza Komunia św. - 14
Śluby - 6
Pogrzeby - 10

Komunia św. wiernych - 28.500

Komunia św. chorych - 177 razy

Sakrament namaszczenia chorych - 66.

_________________________________________________________________________________________________

ROK  2008


Inwestycje parafialne:

 • Plebania

 • Wykonano i zamontowano 22 przęsła metalowe oraz bramę i furtkę.

 • Pomalowano przęsła od strony kościoła.

 • Kościół w Gozdowie

 • Pomalowano wnętrze kościoła parafialnego.

 • Stoliki i krzesełka w sali katechetycznej.

 • Kościół w Podhorcach

 • Wybudowano na cmentarzu kościelnym drewnianą kapliczki p.w. Matki Bożej Fatimskiej, którą poświecono 24 sierpnia br.

 • 4 kinkiety oświetleniowe.

 • Pomalowano ogrodzenie (wszystkich przęseł).

 • Stoliki i krzesełka w sali katechetycznej (w dawnej dzwonnicy).

 • Inne inwestycje:

 • Wybudowano kapliczkę przydrożną p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa w Gozdowie, którą poświecono 8 czerwca br.

 • Opracowano wstępny projekt kaplicy cmentarnej w Podhorcach.

Główne wydarzenia:

 1. W Katedrze Zamojskiej święcenia prezbiteratu otrzymał nasz parafianin  dn Piotr Spyra, 7 czerwca br.

 2. Msza św. prymicyjna ks. mgra Piotra Spyry w Gozdowie, 8 czerwca br.

 3. Pielgrzymki:

 • dzieci I-komunijnych do Kazimierza Dolnego i okolic, 12 czerwca br. (40 osób)

 • młodzieży do Kalwarii Pacławskiej i w Bieszczady, 8-10 lipca br. (19 osób)

 • ministrantów i scholi do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Krakowa - Łagiewnik i Częstochowy, 26-28 sierpnia br. (30 osób)

 • VII Parafialna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie, 7 września br. (155 osób)

 1. Odznaczenia ks. Proboszcza:

 • Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych i delegat Biskupa d/s misji, 18 stycznia br.

 1. Odpusty w Gozdowie (30 marca i 5 października br.) i Podhorcach (4 maja br.).

 2. Pierwsza Komunia św. w Gozdowie, 11 maja br.

 3. Dożynki parafialne w Podhorcach, 31 sierpnia br.

 4. Utworzono dwa koła misyjne dzieci. 33 dzieci uroczyście złożyło przyrzeczenia przynależności do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 19 października br.

 5. Dzieci z kół misyjnych prezentowały podczas świąt Kolędników Misyjnych, zbierając ofiary dla dzieci z Papui - Nowej Gwinei.

Statystyka:
Chrzty - 7
Pierwsza Komunia św. - 19
Śluby - 7

Namaszczenie chorych - 44

Komunia św. chorych - 195

Komunia wiernych - 30.550
Pogrzeby - 7.

________________________________________________________________________________________________

ROK  2009


Inwestycje parafialne:

 • Kościół i plebania w Gozdowie

 • Wykonano i zamontowano 11 metalowych przęseł oraz furtkę od ul. Kościelnej

 • Kościół i cmentarz w Podhorcach

 • Wybudowano w stanie surowym kaplicę cmentarną.

Główne wydarzenia:

 1. Wizytacja kanoniczna parafii, której dokonał bp Mariusz Leszczyński (14 czerwca br.). Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 47 gimnazjalistów.

 2. Zainicjowano nabożeństwa fatimskie przy kościele w Podhorcach.

 3. Pielgrzymki: Dzieci I-komunijnych z rodzicami do leżajska i Kalwarii Pacławskiej; Ministrantów i scholi "po uroczych zakątkach" naszej diecezji; VIII Parafialna Piesza Pielgrzymka do Sanktuarium MB Sokalskeij w Hrubieszowie.

 4. Odpusty: w Gozdowie (19 kwietnia i 5 października br.) i Podhorcach (10 maja br.).

 5. Pierwsza Komunia św. w Gozdowie, 24 maja br.

 6. Sukcesy zespołu muzycznego GÓRZANKI, min.: pierwsze miejsce w V Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ziemi Hrubieszowskiej - "Kolędy i Pastorałki"; Srebry Różaniec w Festiwalu Pieśni Maryjnej w Górecku Kościelnym; II miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Pieśni łnierskiej i Partyzanckiej w Uchaniach.

 7. Sukcesy naszych ministrantów w IV Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Szczebrzeszynie (28 lutego br.). W czterech kategoriach wiekowych nasi chłopcy zdobyli: 2 - I miejsca; 2 - II miejsca i jedno - III miejsce.

Statystyka:
Chrzty - 9

Bierzmowanie - 47
Pierwsza Komunia św. - 16

Komunia św. wiernych - 30.500

Komunia chorych - 218
Śluby - 14

Namaszczenie chorych - 58
Pogrzeby - 15.

 

ROK  2010


Inwestycje parafialne:

 • Kościół i plebania w Gozdowie

 • Wykonano i zamontowano 9 metalowych przęseł

 • Remont rynien

 • Kościół w Podhorcach

 • Wykonano nowe rynny i rury spustowe.

 • Kaplica i cmentarz w Podhorcach:

 • Ks. Proboszcz ufundował dzwon, ołtarz, ambonkę, naczynia, księgi i szaty liturgiczne

 • W kaplicy cmentarnej zamontowano 6 okien

 • Docieplono stropodach i okuto kapinosy blachą

 • Wykonano instalację elektryczną w kaplicy

 • Tynki wewnętrzne w kaplicy

 • Drzwi zewnętrze - 3 szt.

 • Posadzka i terakota

 • Kinkiety, żyrandole, itp.

 • Szafa na paramenty liturgiczne w zakrystii

 • Na starym cmentarzu (prawosławnym) zasadzono 200 szt. tuj.

Główne wydarzenia:

 1. Błogosławieństwo kaplicy cmentarnej w Podhorcach - 30 X 2010 r.

 2. Misje parafialne, od 30 maja - 6 czerwca 2010 r.

 3. Przy kościele w Podhorcach kontynuowane są nabożeństwa fatimskie.

 4. Odpusty: w Gozdowie (11 kwietnia i 5 października) i Podhorcach (9 maja br.).

 5. Pierwsza Komunia św. w Gozdowie, 16 maja br.

 6. Dożynki parafialne w Podhorcach, 29 sierpnia br.

 7. Pielgrzymki:

 • Dzieci I-komunijnych z rodzicami do Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego;

 • Dzieci z PDMD do Częstochowy na VIII Ogólnopolski Kongres Misyjny;

 • Dorosłych do Krakowa - Łagiewnik, Częstochowy, Lichenia i Warszawy;

 • Ministrantów i scholi (oraz dorosłych) "Szlakiem św. Brata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej".

 • IX Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskeij w Hrubieszowie

Statystyka:
Chrzty - 13
Pierwsza Komunia św. - 12

Komunia chorych - 278

Komunia wiernych (ogółem) - ok. 31.000

Namszczenie chorych - 128
Śluby - 6
Pogrzeby - 12.

____________________________________________________

ROK  2011


Inwestycje parafialne:

- Kościół parafialny. Nowe schody przed kościołem i zakrystią.

- Kościół filialny. Pomalowano dach na kościele i dzownnicy.

- Cemntarz i kaplica cmentarna. Wykonano 13 ławek, konfesjonał i katafalk.

- Plebania. Wykonano podłogę z desek w salonie i na holu plebanii. W innym pomieszczeniach na parterze położone terakotę. Pomalowano również wnętrze plebanii.

 

Główne wydarzenia:

- 1 V br. - Beatyfikacja Jana Pawła II i odpust w Gozdowie

- 27 III br. - 20 lecie święceń prezbiteratu ks. Proboszcza i jego kolegów z udziałem ks. Biskupa

- Pasterz naszej diecezji został Arcybiskupem Metropolitą w Częstochowie

- Dożynki parafialne w Gozdowie, 28 sierpnia

- Sukcesy ministrantów w tenisie stolowym na szczeblu diecezjalnym

- Z posługi kościelnego w Podhorcach zrezygnował po blisko 30 latach - ze względu na wiek i zdrowie - p. Franciszek Hołdys. Nowym kościelnym został p. Janusz Prus.

- Pielgrzymki:

1. Dzieci I-komunijnych do Krasnobrodu i okolic;

2. Dzieci z PDMD na II Diecezjalny Kongres Misyjny do Zamościa;

3. X Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie.

 

Statystyka:

Chrzty - 11

I Komunia św. - 5 osób

Komunia św. wiernych - ok. 26.000

Komunia św. chorych w domach - 197 razy

Namaszczenie chorych - 48

Śluby - 5

Pogrzeby - 13.

______________________________________________

ROK  2012


Inwestycje parafialne:

Kościół parafialny:

- wykonano nastawę ołtarzową (3 października br.) z iluminacją

- pomalowano prezbiterium w kościele

Kościół filialny:

- remont dzwonnicy (nowy szalunek)

Plebania:

- Wykonano z kostki brukowej chodniki i opaskę odwodnieniową wokół budynku.

- pomalowano cześć gospodarczą budynku, w garażu terakota.

Kaplica cmentarna w Podhorcach

- Wykonano z kostki brukowej opaskę wokół budynku.

Głóne wydarzenia:

- Udział dzieci z PDMD w spotkaniu Kolędników Misyjnych z Arcybiskupem Wacławem Depo. Zamość, 7 stycznia

- Udział dzieci z PDMD w IX Krajowym Kongresi Misyjnym Dzieci w Warszawie, 26 maja

- Pielgrzymka parafialna do Kałkowa - Godowa i na Święty Krzyż, 10 lipca (20 osób)

- Pielgrzymka parafialna do Krakowa - Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Brzezinki, Częstochowy, Kalisza, Lichenia, Sinic Warckich i Głogowca, 21-23 sierpnia (22 osoby)

- XI Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie, 9 września (190 osób)

- Sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Mariusza Leszczyńskiego przyjęła młodzież gimnazjalna. Gozdów, 10 kwietnia

- I Komunia św. Gozdów, 20 maja

Statystyka

Chrzty -11

Bierzmowanie - 44

I Komunia św. - 7

Śluby - 5

Namaszczenie chorych - 49

Pogrzeby - 14 + 1 poza parafią

__________________________________________________________________________

ROK  2013


Inwestycje parafialne:

- Docieplono tapicersko 44 ławki w obu kościołach.

- Wykonano i zamontowano 15 metalowych przęseł przy plebanii i kościele w Gozdowie.

- Pomalowano wnętrze kościoła parafialnego (nawę) oraz docieplono strop.

- Wykonano nowy szalunek od zewnątrz w kościele filialnym w Podhorcach.

- Wykonano dwie nastawy na boczne ołtarze w Gozdowie -św. Faustyny i MB Miłosierdiza - wraz z iluminacją

- Zakupiono figurę Chrystusa Miłosiernego (175 cm), którą zamontowano na granitowym postumencie w Gozdowie b. POM-ie.

Główne wydarzenia:

- Udział dzieci z PDMD w spotkaniu Kolędników Misyjnych z ks. Biskupem, Zamość, 26 stycznia

- Dzień Chorych, 11 lutego

- Odpust ku czci "Miłosierdzia Bożego" w Gozdowie, 7 kwietnia i św. Faustyny, 5 października oraz św. Stanisława BM w Podhorcach, 5 maja

- Pielgrzymka dzieci I-komunijnych i rocznicowych do Leżajska i Kalwarii Pacławskiej, 15 maja

- Parafialne pielgrzynka auktokarowa do Przeworska, Dębowca i Tuchowa, 27 sierpnia

- XII Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie, 8 września (188 osób)

Statystyka:

Chrzty - 6

I Komunia św. - 5

Śluby - 4

Pogrzeby - 11

 

 

ROK  2014


Inwestycje parafialne:

- Remont kuchni na plebanii: glazura, meble na wymiar, sprzęt AGD (bez lodówki);

- Pomalowano wnętrze kościoła filialnego w Podhorcach;

- Pomalowano wnętrze kaplicy cmentarnej w Podhorcach;

- Otynkowaniu plebanię w Gozdowie od zewnątrz wykonując efektowną elewację.

- Wykonano 4 przenośne ołtarze na Boże Ciało do kościoła w Podhorcach.

- Zakupiono nowy kielich mszalny z pateną do Podhorzec.

- Zakupiono dwa ornaty do kościola w Gozdowie, obrusy, itp.

 

Główne wydarzenia:

- Dzień Chorych, 11 lutego (38 osób zostało umocnionych sakramentem chorych);

- 90 - lecie OSP w Podhorcach, 4 maja.

- Odpusty: kuczci "Miłosierdzia Bożego w Gozdowie, 27 kwietnia i Św. Stanisława BM w Podhorcach, 11 maja.

- Wizytacja kanoniczna parafii, której dokonal bp Marian Rojek, 25 maja.

- Dożynki parafialne w Podhorcach, 31 sierpnia

- Pielgrzymki:

 1. Bierzmowanych do Tomaszowa Lubelskiego, 31 maja (14 osób)

 2. Pielgrzymka autokarowa do Radecznicy, Górecka Kościelnego i Gdeszyna, 17 czerwca (54 pątników)

 3. Pielgrzymki parafialna do Leżajska, Zabawy, Ludźmierza, Zakopanego (Krzeptówki), Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa Łagiewnik, 19-21 sierpbnia (46 osób)

 4. XIII Parafialna Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskeij w Hrubieszowie, 7 września (161 osób)

 

Statystyka:

Chrzty - 6

Bierzmowanych - 34

Śluby - 4

Pogrzeby - 10

 

ROK  2015


Inwestycje parafialne:

- Zamontowano w kościele parafialnym 7 oknien z witrażami

- Wykonano z kostki brukowej aleję główną na cmentarzu grzebalnym w Podhorcach

 

Główne wydarzenia:

- Peregrynacja relikwii bł. Jerzego Popieluszki, 29-30 stycznia br.

- XXIII Światowy Dzień Chorych, 11 lutego (51 chorych przyjęło sakrament namaszczenia chorych)

- Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego w Gozdowie, 12 kwietnia oraz św. Stanisława BM w Podhorcach - 10 maja

- Uroczystość Pierwszej Komunii św. - 17 maja

- Kolejny cylk nabożeństw fatimskich w Podhorcach

- Dożynki parafialne w Gozdowie - 23 sierpnia

 

Pielgrzymki:

 1. Dzieci I-komunijnych z rodzicami do Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego - 20 maja

 2. Parafialna do Kodnia, Kostomłot i Leśnej Podlaskiej - 25 sierpnia

 3. Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie - 13 września

 

 

Statystyka:

Chrzty - 15

Pierwsza Komunia św. - 11

Śluby - 7

Namaszczenie chorych - 53

Pogrzeby - 16

 

ROK  2016


Inwestycje parafialne:

- W kościele parafialnym zanontowano kolejne 6 okien z witrażami (św. Brat Albert, bł. Bernardyna Jabłońska, św. Stanislaw Kostka, św. Andrzej Bobola oraz MB Częstochowska i św. Józef). Zakończono w ten sposób całą inwestycję.

- Wykonano napędy elektromagnetyczne do 5 dzwonów: 2 przy kościele w Podhorcach i 3 w Gozdowie.

 

Główne wydarzenia:

- XXIV Światowy Dzień Chorych, 11 lutego (40 chorych przyjęło sakrament namaszczenia chorych)

- Odpust ku czci Miłosierdzia Bożego w Gozdowie połączony z 25-leciem święceń prezbiteratu ks. Proboszcza, 3 kwietnia

- Odpust ku czci św. Stanisława BM w Podhorcach - 8 maja

- Uroczystość Pierwszej Komunii św. - 1 maja

- Ósmy cylk nabożeństw fatimskich w Podhorcach.

- Dożynki gminno - parafialne w Podhorcach - 28 sierpnia

 

Pielgrzymki:

1. Dzieci I-komunijnych z rodzicami do Tomaszowa Lubelskiego, Pizun, Horyńca, Nowin Horynieckich i Siedlisk - 4 maja

2. Jubileuszowa pielgrzymka parafialna z racji Nadzwyczajnego Roku Milosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski do: Krakowa - Łagiewnik i Centrum św. Jana Pawła II, Częstochowy, Gniezna i Lichenia - 28-30 czerwca (23 osoby)

3. Planowana pielgrzymka do Radecznicy, Biłgoraja, Górecka Kościelnego i Nowin Horynieckich - 30 sierpnia (57 osób)

4. XV Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie - 4 września br. ( 180 osób)

 

Statystyka:

Chrzty - 7

Śluby - 7

Namaszczenie chorych - 45

Pogrzeby - 9.

 

ROK  2017


Inwestycje parafialne:

- Wykonano centralne ogrzewanie kościoła parafialnego (podłogowe)

- W Podhorcach przed kościołem jest planowany parking z alejką

- Łazienka na piętrze plebanii - wykonana

- Pomalowana przęsła wokół kościoła parafialnego, filialnego i cemntarza grzebalnego

 

Główne wydarzenia:

- Kolędnicy Misyjni (dwie drupy w parafii) wsparli swoich rówieśników z Tanzanii

- XXV Światowy Dzień Chorych, 11 lutego (40 chorych z Gozdowa i Podhorzec przyjęło sakrament namaszczenia chorych)

- 73 rocznica zamordowania kolejarzy z Gozdowa - Uroczystości związane z poświęceniem odnowionych mogił kolejarzy na cmentarzu w Hrubieszowie oraz przy krzyżu na bylej stacji kolejowej w Gozdowie (14 marca br.)

- Nawiedzenia Krzyża Wielkopiątkowego św. Jana Pawła II naszej parafii - 16/17 maja br.

- Dożynki parafialne w Gozdowie - 20 sierpnia

Pielgrzymki:

- parafian - do Katedry w Zamościu z racji 25-lecia diecezji (15 osób)

- dzieci I-komunijnych z rodzicami do Kodnia i Kostomłot, 25 maja (18 osób)

- bierzmowanych do Tomaszowa Lubelskiego, 27 maja br.

- parafian do Janowa Lubelskiego i Sandomierza, 17 sierpnia (57 osób)

- XVI Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie, 3 września (123 osoby)

- do Horodła na "Różaniec do Granic", 7 października (40 osób)

 

Statystyka:

Chrzty - 8

Bierzmowanych - 19

I Komunia św. - 8

Śluby - 8

Namaszczenie chorych - 46

Pogrzeby - 17

 

 

ROK  2018


Inwestycje parafialne:

- Wykonano kamienną posadzkę w kościele w Gozdowie: kamień w prezbiterium, nawie, schody na chór, okleiny ścian w przedsionku i 4 filarów, kamienne parapety i dekory z ważnymi datami Gozdowa.

- Wykonano parking przy istniejącej już alejce przed kościołem w Podhorcach

- Pomalowano wnętrze kościola parafialnego, a w prezbiterium dodatkowo położono gładź szpachlową

- drewniana kapliczka z pnia lipowego "Jezusa Frasobliwego" przed plebanią w Gozdowie.

- organy do koscioła w Gozdowie wykonane przez p. Ireneusza Spyrę.

 

Główne wydarzenia:

- Kolędnicy Misyjni (trzy grupy w parafii) wsparli swoich rówieśników z Syrii i Libanu (zebrano 2.070 zł)

- XXVI Światowy Dzień Chorych, 11 lutego (67 chorych z Gozdowa i Podhorzec przyjęło sakrament namaszczenia chorych)

- Dożynki parafialne w Podhorcach, 19 sierpnia

- Odpusty: ku czci Milosierdzia Bożego i św. Faustyny w Gozdowie i św. Stanisłąwa BM w Podhorcach

 

Pielgrzymki:

- dzieci I-komunijnych z rodzicami do Leżajska i Kalwarii Pacławskiej, 6 czerwca (25 osób);

- dorosłych do Wąwolnicy i Kazimierza Dolnego, 27 czerwca (44 osób);

- XVII. Piesza Pielgrzymka do MB Sokalskiej w Hrubieszowie, 2 września (137 osoby)

- kandydatów do bierzmowania - śladami św. BRata Alberta i bł. Bernardyny Jabłońskiej, 22 września (21 osób)

 

Statystyka:

Chrzty - 20

I Komunia św. - 11

Śluby - 7

Namaszczenie chorych - 73

Pogrzeby - 17

Stan z 31 XII 2018 r.

 

ROK  2019


Inwestycje parafialne:

- Schody z kostki brukowej przy plebanii: od strony kościoła i taras pod balkonem.

- Trzy szafy wnękowe na plebanii.

 

Główne wydarzenia:

- Kolędnicy Misyjni (cztery grupy w parafii) wsparli swoich rówieśników z Ruadny i Burundi (zebrano 1.340 zł)

- XXVII Światowy Dzień Chorych, 11 lutego (46 chorych zostało umocnionych sakramentem namaszczenia)

- Bierzmowanie, 23 kwietnia

- Jerycho Różańcowe, 3-4 sierpnia

 

Pielgrzymki:

- "Śladami Świętych Pańskich w naszej diecezji", czyli Radecznica, Biłgoraj, Górecko kościelne i Gdeszyn, 26 czerwca (41 osób)

 

Statystyka:

Chrzty - 6

Bierzmowanie - 16

I Komunia św. - 3

Śluby - 3

Namaszczenie chorych - 51

Pogrzeby - 11

Stan z 10 VIII 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.