Ogłoszenia duszpasterskie


          Duszpasterstwo

Liturgiczna Służba Ołtarza to zespół uczestników liturgii, którzy spełniaja określone czynnosci, zgodnie z prawodawstwem liturgicznym. Te posługi wynikaja z kapłaństwa hierarchicznego (biskup, prezbiter i diakon) oraz wspólnotowego wszystkich wierzacych, którzy otrzymali chrzest. Tutaj przez LSO będziemy rozumieć w sensie zawężonym głównie posługę ministrantów i lektorów, wykonywana przez chłopców. Samo slowo "ministrant" wywodzi sie z j. łacińskiego i znaczy "słuzyc". Stąd ministrant jest tym członkiem liturgii, który słuzy Bogu i przyczynia sie do tego by liturgia była piekna. Lektor natomiast, to ten który czyta lekcje mszalne (czytania), do której to poslugi zostal uroczyscie wprowadzony.
Ministranci pelniacy rózne funkcje podczas liturgii posiadaja odpowiednie stopnie. Sa to ministrant ołtarza, ministrant księgi, ministrant światła, choralista i kandydat. W naszej parafii istnieja dwie grupy ministrantów i lektorów, tj. przy kazdym kosciele. Spotykaja sie oni na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych - zbiórkach. Pelnia sluzbe przy oltarzu zgodnie z harmonogramem tj. raz w tygodniu w dzien powszedni i raz w niedziele. Kazdego miesiaca (lub co dwa) dokonywane sa podsumowania za dany okres, a nastepnie za caly rok. W wyniku tego ministranci i lektorzy otrzymuja kazdego roku nagrody, dyplomy, wyróznienia i podziekowania. Niemalze kazdego roku ustanawiani sa w uroczystym obrzedzie nowi ministranci, a także trzykrotnie odbył sie kurs lektorski połączony z promocją.
Ministranci nasi uczestnicza tez w spotkaniach formacyjnych organizowanych przez diecezje. Raz do roku pod koniec wakacji wyjezdzaja w nagrode za pełniona służbe na wycieczke lub pielgrzymke. Biora tez udział w zawodach sportowych organizowanych w diecezji. Największy ich dotychczasowy sukces to zajecie pierwszego miejsca na szczeblu dekanalnym w pilce noznej przez lektorów ze szkól srednich w 2006 r. W roku 2008 lektorzy zajeli II miejsce w dekanacie. Ponadto w tenisie stolowym - I Diecezjalny Turniej w Miączynie w 2006 r. Kamil Gierszon byl trzeci (kl. III-IV);a w roku 2007: Piotr Bieńko - I miejsce (szkoly srednie); Adam Drop - I miejsce (kl. V - VI) oraz Patryk Kowalczuk - III miejsce (kl. III - IV). W 2008 r. w III Turnieju Diecezjalnym Tenisa Stołowego w Tarnogrodzie Patryk Łuszczak zajał II miejsce (kl. V-VI), a Dariusz Mazurek był III (gimnazjum).IV Turniej Tenisa Stołowego w roku 2009 odbyl sie w Szczebrzeszynie. Tutaj mieliśmy najwiekszy z dotychczasowych osiągnięć sukces, tj. : 3 - I miejsca, 2- II miejsca i 2 - III miejsca. I miejsce - Adrian Polikowski (szkoly srednie), I miejsce - Kamil Karpiuk(gimnazjum), I miejsce - Patryk Łuszczak (kl. V - VI). II miejsce - Piotr Bieńko(szkola srednia), II miejsce - Patryk Kowalczuk (kl. V - VI), III miejsce - Łukasz Kowalczuk (kl. III - IV), III miejsce - Kamil Gierszon (kl. V - VI).W roku 2010 odbyl sie w Szczebrzeszynie V Turniej, gdzie II miejsce zajal Dawid Kropop. Ponadto w tym roku nasi ministranci zajeli az trzykrotnie, najbardziej nielubiane - IV miejsce. W roku 2011 w tymze turnieju zloty medal zdobyl Łukasz Kowalczuk (kl. V-VI); srebrny -Kamil Karpiuk (szkoly srednie), a Patryk Kowalczuk byl - 4 (gimnazja).Rok 2012: Łukasz Kowalczuk - I miejsce (gimnazja); Paweł Kluczek - II miejsce (gimnazja); Łukasz Gałan - III miejsce (kl. V-VI); Maciej Wesolowski - III miejsce (kl. II-IV). W roku 2013 i 2014 turniej sie nie odbyl. W roku 2015 (IX turniej diecezjalny) zlote medale zdobyli: Jakub Smusz (kl. V-VI) oraz Łukasz Gałan (gimnazja). 4 miejsce zdobył Dawid Belina (kl. V-VI). Przez dwa kolejne lata nasi ministranci i lektorzy nie brali udziału w rozgrywkach. W roku 2018 Łukasz Gałan zdobył ponownei I miejsace w kategorii szkół średnich, a a drugie meijsce zajał Kamil Karpiuk. Jabuk Smusz był pierwszy w kategorii gimnazjów.
Najwiekszym jednak sukcesem jest fakt, ze prawie na każdej Mszy sw. w dni powszednie i niedziele sa ministranci, którzy pełnią swoje dyżury. Aktualnie lista ministrantów przedstawia sie następująco. W nawiasie zaznaczono czas posługi oraz cyfra rzymska miejsce w danym roku (tylko od I - V) oraz kursywa - ilość Mszy św.

GOZDÓW
Lektorzy starsi - studenci

1. Kluczek Pawel, student  (2006 - 2016-) [2007 - II; 2011 - III; 2012 - II; 2013 - II; 2015 - II] -840 nadal służy okazjonalnie


Lektorzy młodsi

2. Gałan Łukasz, kl. IV szkoła średnia (2008-) -503(do 31 XII 2018 r.)
3. Goluch Kacper, kl. III LO (od 2009 - ) [2010 - V; 2011 - V; 2012 - IV; 2013 - III; 2014 - II; 2015 - IV; 2016 - V; 2018 - III ] - 656 (do 31 XII 2018 r.)

4. Kozik Patryk, kl. VI (od 2013 - ) [ 2014 - III; 2015 - III; 2016 - I; 2017 - I] -617 (do 31 XII 2018 r.)


Ministranci ołtarza

5. Dec Mateusz Daniel, kl. V (2013 - ) [ 2017 - IV; 2018 - III] - 466 (do 31 XII 2018 r.)

6. Kluczek Adam, kl. VI (2014 -) [2017- II] - 313 (do 31 XII 2018r.)

Choraliści:

7. Korol Bartosz, kl. IV (od 2017 r. - ) [2018- II]- 178 (do 31 XII 2018 r.)

8. Korol Jakub, kl. IV (od 2017 r. - ) [2018- I]- 1175 (do 31 XII 2018 r.)

9. Wojtasiak Oskar, kl. III (od 2017 r. - ) - 74 (do 31 XII 2018 r.)

10. Wawer Marcin, kl. IV (od września 2018-) - 21 (do 31 XII 2018 r.)


PODHORCE

Lektorzy
1. Skotnicki Mateusz, (2005 - 2010, 2011 -) [ 2006 - III; 2007 - I; 2008 - I; 2009 - I; 2012 - I; 2013 - I; 2014 - I; 2015 - III; 2016 - I; 2017 - II; 2018 - II] - 797 (do 31 XII 2018 r.)

2. Strycharczuk Mariusz, student (2005-2006. 2008 - 2009. 2014 - ) - 271 (do 31 XII 2018 r.)

Ministranci oltarza

3. Menduś Maciej, student (od 2014 - )[ 2014 - II; 2015 - II; 2016 - II; 2017 - I; 2018 - I] - 262 (do 31 XII 2018 r.)
4. Mazurek Michał, kl. II średnia (od 2009 -) [2011 - III; 2012 - IV; 2013 - III; 2014 - V; 2017 - III; 2018 - III] - 432 (do 31 XII 2018 r.)

Ministranci księgi
5. Kocaj Karol, kl. VII (2015 - ) - 91 (do 31 XII 2018 r.)

Choralista

6. Kocaj Konrad, kl. IV (od września 2017 r.) - 44 (do 31 XII 2018 r.)

7. Prus Szymon, kl. II (od września 2018 r.) - 54 (do 31 XII 2018 r.)

 


Niektórzy lektorzy i ministranci przestali juz pełnić służbę przy ołtarzu. Poniżej prezentujemy te osoby oraz czas pełnienia przez nich służby.
GOZDOW

 1. Rodziewicz Marcin (1998)

 2. Kuźniarski Arkadiusz (1998-2001) [1998 - II ] - 598

 3. Swatowski Damian (1998-1999) - 58

 4. Cichocki Marcin (1998) - 63

 5. Futyma Tomasz (1998-2003) - 802

 6. Wojturski Kamil (1998-2004) - 518

 7. Malinowski Emil (1998-2002) -288

 8. Korol Robert (2000-okazjonalnie) - 4

 9. Kulesz Pawel (1998-2002) - 327

 10. Malinowski Marcin (2000-okazjonalnie) - 5

 11. Masicz Daniel (1998-2003) [1998 - III] - 811

 12. Paszczuk Leszek (1995-2007) [1998 - I; 1999 - II; 2000 - I; 2001 - I; 2002 - I; 2003 - I; 2004 - I; 2005 - I; 2006 - II] - 2935 Mszy sw. (rekord!)

 13. Rodziewicz Karol (1998-2003) - 970

 14. Smusz Paweł (1998-2003) [1998-IV; 1999-V; 2000-V; 2001 - IV; 2002 - V] - 1037

 15. Wójtowicz Arkadiusz (1998-2000) - 187

 16. Jędrzejewski Paweł (1998-1999) - 88

 17. Klimowicz Bartlomiej (1998) -46

 18. Masicz Przemysław (1998-2002) - 506

 19. Rodziewcz Szymon (1998-2002) - 622

 20. Spyra Sławomir (1998 - 2011) [2003 - IV] - 1063

 21. Domanski Paweł (1999-2001) - 62

 22. Kulesz Grzegorz (1998-2003) - 510

 23. Rodziewicz Paweł (1998-2003) [1998 - V; 1999 - III] - 1000

 24. Swatowski Sebastian (1998-2003) - 411

 25. Woźniak Krzysztof (1998-2003) - 332

 26. Dec Konrad (1998 - okazjonalnie) - 19

 27. Bronicki Piotr (2000 -okazjonalnie) - 25

 28. Biczak Daniel (1998-2005) [1999 - IV; 2000 - IV] - 996

 29. Horbaczewski Przemysław (1998-2004) [2001 - II, 2002 - III] - 932

 30. Hyrycz Mateusz (1998-2004) [ 1999 - I; 2000 - II; 2001 - III; 2002 - II; 2003 - V ] - 1273

 31. Małek Damian (2001-2002) - 184

 32. Sztucki Dawid (2000-okazjonalnie) - 4

 33. Szulakiewicz Arkadiusz (1998-1999) - 56

 34. Bałakut Damian (1999-okazjonalnie) - 21

 35. Grabowski Przemysław (1998-1999) - 63

 36. Hyrycz Tomasz (1999-2006) [2000 - III; 2001 - V; 2002 - IV; 2003 - V] - 1047

 37. Masicz Robert (1999-2006) - 649

 38. Biczak Mateusz (2000 - 2007) [2003 - II] - 703

 39. Bondyra Piotr (2000-2004) - 480

 40. Galant Stanisław (2002 -okazjonalnie) - 18

 41. Jedrzęjewski Mateusz (2000-2006) - 441

 42. Mazurek Przemyslaw (2000-2007) - 505

 43. Sztucki Dawid (2000-okazjonalnie) - 4

 44. Musiał Wojciech (2002-2003) - 161

 45. Nowosad Damian (2000-2001. 2005-2007) [2005 - IV] - 331

 46. Dec Radosław (2001 - 2005) - 198

 47. Wawer Krzysztof (2001 - 2007) -444

 48. Jaskuła Jacek (2002-2003. 2008) -77

 49. Mazurek Dariusz (2001 - 2009)- 646

 50. Wojturski Krystian, student  (od 1999 - 2010 -) - 896 - nadal służy okazjonalnie

 51. Wojturski Norbert, student  (od 2000 - 2011 -) 879 - nadal służy okazjonalnie

 52. Nowosad Tomasz (2002-2004) - 135

 53. Dec Mateusz (2003-2006) - 169

 54. Karpiuk Kamil  (2003 - 2013) [2004 - II; 2005 - II; 2006 - I; 2007 - I; 2008- III; 2009 - III; 2010 - II; 2011 - I; 2012 - I; 2013 - IV] - 1789

 55. Gierszon Dawid (2003 -2010 ) [2004 - V; 2005 - V; 2006 - IV; 2007 - IV; 2008 - V; 2009 - V] - 942

 56. Lipian Bartłomiej (2003-2007) - 338

 57. Masicz Marek (2003 - 2007, 2008- 2009) [2004 - III]- 770

 58. Mazurek Szymon (2004- 2007) - 205

 59. Nowosad Adrian (2003-2004) - 90

 60. Suś Przemyslaw (od 2003 - 2012) [2003 - III; 2004 - IV; 2005 - III; IV - 2009] - 1284

 61. Golec Patryk (2004 - 2006) 212

 62. Jańczuk Andrzej (2004 - 2008) - 242

 63. Gierszon Kamil (2005 - 2009) [2006 - III; 2007 - III; 2008 - IV] - 500

 64. Łuszczak Patryk (2005 - 2009) - 418

 65. Zdunek Grzegorz (2007 -okazjonalnie) - 22

 66. Kowalczuk Patryk ( 2005 - 2013) [2008 - II; 2009 - II; 2010 - I; 2011 - IV] 858

 67. Malinowski Krzysztof (2005-2006 -okazjonalnie) - 23

 68. Ożgo Michal, (2005 - 2013) [2006 - V; 2007 - V] - 797

 69. Martyniuk Tomasz (2006-2007) - 79

 70. Cisek Marek (2007)-45

 71. Wawer Piotr (2006 -2007) - 45

 72. Wawer Dariusz (2006-2007) - 18

 73. Kowalczuk Łukasz (2007 - 2013) [2008 - I; 2009 - I; 2010 - III; 2011- II] - 823

 74. Syty Sławomir (2007 - okazjonalnie) 15

 75. Masicz Paweł (2008-2009.2013-2015) [ 2014 - I] -288

 76. Stelmach Alan (2008- 2011) -105

 77. Wawer Paweł, (2008-2013) - 142

 78. Maciej Wesołowski, (2009 - 2013-2017) [ 2010 - IV; 2012 - III; 2014 - IV; 2015 - I; 2016 - IV] - 452

 79. Skindzier Michał (2010-2011)- 10

 80. Drożdzak Adrian (2009.2011-2012)  - 41

 81. Dec Dawid (2012)- 13

 82. Bilicki Bartłomiej (2011 -2013 ) - 51

 83. Jarosz Jakub (2011 - 2013) - 102

 84. Belina Dawid (2012 - 2017) - 330

 85. Smusz Jakub (2012- 2018) [2012 - V; 2013 - V] - 370

 86. Zdunek Mateusz (2012-okazjonalnie) - 6

 87. Zdunek Kacper (2012 - okazjonalnie) - 3

 88. Długosz Konrad (2012 - 2015)  [2013 - I; 2014 - V] - 322

 89. Masicz Adam (2012 -2014 -2015) - 127

 90. Bielecki Łukasz, kl. VI (2013 -2014 -2015) - 80

 91. Pawlos Patryk (2012) - 12

 92. Lackowski Norbert (2013 - 2016) - 98

 93. Jarosz Michał (2012 -2013 ) - 55

 94. Bielecki Szymon(2015-2016) - 26

 95. Bilewicz Michał (2014 - 2017) - [2015 - V; 2016 - II] - 268

 96. Demczuk Igor (2014 - 2016) - 119

 97. Kozłowski Jakub (2014 - 2016) - 121

 98. Malinowski Hubert (2014 r.) - 15

 99. Durzyński Jakub (2014 - 2018 ) - 172

 100. Powęzka Brajan (od 2017 - 2018) - 17

 101. Wesołowski Miłosz, kl. V (2014 - 2018) [ 2016 - III] - 264

PODHORCE

 1. Dąbrowski Daniel (1998 - 1999)- 54

 2. Romanowski Rafal (1998) - 4

 3. Długosz Marek (1998-2000) - 181

 4. Jurek Jarosław (1998-2000)- 202

 5. Prystupa Marian (1998-2000) - 14

 6. Romanowski Przemysław (1998-2000) -144

 7. Wiązanka Paweł (1998-2000) - 143

 8. Długosz Paweł (1998-2000) 152

 9. Saweczko Mateusz (1998-2000) - 88

 10. Skirski Andrzej (1998-2001. 2004) [ 2000 - V ] - 79

 11. Wyskiel Grzegorz (1998-2001) - 141

 12. Dąbrowski Łukasz (1998-2000)- 100

 13. Wiązanka Mateusz (1998-2001) - 130

 14. Słupski Tomasz (1998 - 2001) [2000 - III ] - 321

 15. Dąbrowski Damian (1998-2001) - 196

 16. Drop Dorian (1998-2001) - 134

 17. Lipian Sławomir (1999-2001. 2004-2005) - 212

 18. Bieńko Piotr (1999 - 2009) [2000 - II; 2001 - III; 2002 - V; 2003 - III; 2004 - IV; 2005-V; 2006 - I] - 826

 19. Polikowski Mateusz (1999 - 2009) [2000 - I; 2001 - II; 2002 - II; 2003 - I; 2004 - III; 2005 - III ] - 964 (rekord w Podhorcach)

 20. Słupski Kamil (1999-2006) [2000 - IV; 2001 - I; 2002 - IV] - 596

 21. Suwała Marcin ( 2000 - 2007) [ 2001 - IV ] - 434

 22. Suchecki Mateusz (1999-2000.2002) - 51

 23. Wiązanka Daniel (1999-2000) - 128

 24. Wielosz Mariusz (2000) - 20

 25. Skindzier Mateusz (2000-2007) [ 2001 - V] - 351

 26. Błazik Daniel (2001 - 2009) [2001 - III; 2002 - V ] - 598

 27. Polikowski Adrian (2001 - 2009) [ 2002 - I; 2003 - II ] 579

 28. Busiuk Marcin (2003 - 2006) - 142

 29. Dąbrowski Kamil (2002-2003) - 53

 30. Drop Adam (2003 - 2007) [2004 - II; 2005 - IV ] - 420

 31. Stasiak Lukasz (2003 - 2007) [2003 - IV; 2004 - I; 2005 - II; 2006 - IV ]- 574

 32. Wyskiel Kamil (2005-2007) - 60

 33. Murlak Grzegorz (2004-2007) [2006 - V ] - 238

 34. Wiązanka Arkadiusz (2003-2005) - 148

 35. Bienko Krzysztof (2004-2007)- 150

 36. Prus Mateusz (2004 - 2008) [2004 - V; 2005 - I; 2006 - II; 2007 - III] - 484

 37. Wyskiel Dawid (2004-2010) [2007-V; 2008 - III; 2009 - IV] - 351

 38. Chodorowski Rafał (2005-2011) [2008- V] - 332

 39. Kropop Dawid (2005-2010) [2007-IV; 2009- V] -318

 40. Michnowicz Piotr (2010) -15

 41. Bieńko Marek (2006-2009) - 77

 42. Kozyra Maciej (2006- 2010) [2007- III; 2008 - II; 2009 - II] - 256

 43. Wyskiel Patryk (2009-2010) -38

 44. Flak Krzysztof (2007-2008) - 27

 45. Goch Dominik (2007-2012) - 203

 46. Skotnicki Patryk (2007 - 2013 ) [2008 - IV; 2009 - III; 2010 - I; 2011 - I; 2012 - III] - 463

 47. Horniak Krzysztof (2009-2010) - 102

 48. Brzozowski Łukasz, (2009 - 2016) [ 2011 - V] - 196

 49. Drewniak Kacper (2014 -2015 ) [ 2014 - IV] -50

 50. Strycharczuk Artur (2007 - 2013. 2014 - 2017) [2011 - II; 2012 - V] - 334

 51. Zuk Konrad (2011 - ) [2011 - IV; 2012 - II; 2013 - II; 2014 - III; 2015 - I; 2016 - III] - 432


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.