Ogłoszenia duszpasterskie


          Duszpasterstwo

Koła Misyjne Dzieci


W 1843 r. francuski biskup Karol de Forbin Janson założył Dzieło Świętego Dziecięctwa. Dziś nosi ono nazwę Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Jego celem jest pomoc dzieci chrześcijańskich swoim rówieśnikom nie znającym jeszcze Pana Jezusa, przede wszystkim przez: modlitwę, wyrzeczenie i systematyczną ofiarę.
W Polsce PDMD działa od 1858 r. Członkami są dzieci, które na mocy chrztu mają w Kościele własną organizacje na prawach papieskich. Patronem jest Dzieciątko Jezus. Do PDMD przyjmowane są dzieci najczęściej z okazji I Komunii św. Uprzywilejowany czas działalności PDMD to: Misyjny Dzień Dzieci (6 stycznia), okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne); Wielki Post (wyrzeczenia na rzecz misji), Biały Tydzień z okazji Pierwszej Komunii św.; Tydzień Misyjny w październiku, itp. Wydawane jest specjalne czasopismo  dla dzieci pt. Świat misyjny.
Dzieci spotykają się w ogniskach misyjnych, gdzie modlą się za rówieśników, czytają wspomniane czasopismo, przygotowują nabożeństwa misyjne, ofiarują w intencji misji swoje cierpienia, wyrzeczenia, a także w miarę możliwości wspierają misje materialnie. Dzieci zdobywają w tej formacji kolejne stopnie: I -okres wstępny; II - Misjonarz Azji; III- Misjonarz Afryki, IV - Misjonarz Ameryki. Po 4 latach dzieci otrzymują MISYJNY PASZPORT BEZ GRANIC.

        W naszej parafii od Wielkiego Postu 2008 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Podhorcach i w Gozdowie pod kierunkiem ks. Proboszcza, który jest dyrektorem diecezjalnym Papieskich dzieł Misyjnych - rozpoczęły systematyczne spotkania mające na celu utworzenie dwóch kół misyjnych.
W niedzielę misyjną, 19 października 2008 r.,  33 dzieci zostało uroczyście przyjętych do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, otrzymały legitymacje oraz indeks misyjny, a także różaniec i krzyżyk misyjny. Utworzona dwa oddzielna koła misyjne:

Koło Misyjne Dzieci  im. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Gozdowie

 1. Gierszon Kamil

 2. Jaskuła Katarzyna

 3. Kaczoruk Kinga

 4. Kluczek Paweł

 5. Kowalczuk Patryk

 6. Kropop Diana

 7. Król Aleksandra

 8. Lackowska Paulina

 9. Ożgo Michał

 10. Skindzier Małgorzata

 11. Smusz Anna

 12. Wójtowicz Aleksandra

 13. Wójtowicz Katarzyna

23 kwietnia 2010 r. w uroczystosć św. Wojciecha przyrzeczenia złożyli:

 1. Pakos Małgorzata

 2. Słoniec Jadwiga

 3. Ciucka Klaudia

 4. Kowalczuk Weronika

 5. Skindzier Anna

 6. Skindzier Michał

 7. Kaczoruk Patrycja

 8. Knap Jagoda

 9. Kąkol Oliwia


Koło Misyjne Dzieci im. bł. Jana Beyzyma w Podhorcach

 1. Brzozowska Jagoda

 2. Brzozowski Łukasz

 3. Chodorowska Patrycja

 4. Drewniak Aleksandra

 5. Drewniak Kacper

 6. Drewniak Katarzyna

 7. Goch Dominik

 8. Horniak Anna

 9. Horniak Krzysztof

 10. Jarosz Karolina

 11. Krzemińska Anna

 12. Kulczyński Kamil

 13. Marzęta Klaudia

 14. Mazurek Michał

 15. Mazurek Natalia

 16. Menduś Maciej

 17. Prus Alicja

 18. Prus Barbara

 19. Skotnicki Mateusz

 20. Skotnicki Patryk

 

23 kwietnia 2010 r. przyrzeczenai złożyli:

 1. Rosół Paulina

 2. Wyskiel Patryk

 3. Menduś Aleksandra


19 października 2014 r. w Gozdowie 7 osób złożyło przyrzeczenia. Byli to:

1. Julia Dec

2. Wiktoria Durzyńska

3. Pakos Anna

4. Wawer Mariola

5. Dec Aleksandra

6. Kozik Patryk

7. Dec Mateusz

Aktualnie spotkania koła misyjnego odbywają się w szkole w poniedziałeki po 7 lekcji. Oprócz dzieci które złożyły przyrzeczenia uczęszczają na nie:

1. Malinowska Wiktoria

2. Durzyński Jakub

3. Kozik Natalia

4. Korol Bartek

5. Kućmierz Kaja

6. Kulesz Julia

7. Korol Jakub

W Podhorcach w roku szkolnym 2016/17 wznowiono spotkania. Uczesniczą w nich dzieci z kl. V i IV

1. Bieńko Aleksandra

2. Kocaj Karol

3. Krzywonos Roksana

4. Ciepły Tomasz

5. Kocaj Anna

6. Chaciewicz Krystian

7. Sipta Szymon

H Y M N   PDMD

1. Otwórzmy serca, otwórzmy dłonie
Dla dzieci całego świata.
Bożą miłością serce niech zapłonie
Dalekiej siostry i brata.

Dzieci wszystkich kontynentów
Chwalcie imię Pana.
Niechaj Mu z pełni waszych serc dziecięcych
Cześć, chwała będzie śpiewana./2x

2. Z misjonarzami, misjonarkami
Na wszystkich dziś kontynentach.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.
O dzieciach świata pamięta.

Dzieci wszystkich kontynentów .

3. Na drodze wiary, misji Kościoła
Trzeciego już tysiąclecia
Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II
Pokładał nadzieję w dzieciach.

Dzieci wszystkich kontynentów .

4. A więc otwórzmy serca i dłonie
I w dzieciach całego świata.
Dzieląc się wiarą i Ewangelią
Zobaczmy siostrę i brata.


Dzieci wszystkich kontynentów .

 

SPOTKANIA KÓŁ MISYJNYCH SĄ: W PODHORCACH W CZWARTKI NA 5 LEKCJI W SZKOLE I RAZ W MIESIĄCU W KOŚCIELE; W GOZDOWIE - W CZWARTKI GODZINĘ PRZED MSZĄ ŚW. WIECZORNĄ.

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.