Ogłoszenia duszpasterskie


          Duszpasterstwo

Młodzież

 

Duszpasterstwo młodzieży w tutejszej parafii jest utrudnione z tego względu, że nie mamy szkoły średniej a nawet gimnazjum. Nie mniej już we wrześniu 1998 r. ks. Proboszcz zainicjował niedzielne spotkania z mlodzieżą. Rozpoczynało się ono Nieszporami z konferencją, a następnie było spotkanie (początkowo w zakrystii kościelnej w Gozdowie, a w Podhorcach w starej dzwonnicy). W dalszej kolejności kilkakrotnie wysyłana była młodzież na spotkania formacyjne do Trzęsin k. Biłgoraja, gdzie  znajduje się diecezjalne centrum szkoleniowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Owocem takich spotkań było powstanie dwóch oddziałów KSM w Gozdowie i Podhorcach. Spotkania założycielskie odbyły się w lutym 2001 r.  Oddział w Gozdowie obrał nazwę "Drogowska" i liczył wówczas 19 osób. Pierwszym prezesem był Robert Kidyba. Natomiast odział w Podhorcach wybrał sobie nazwę "Źródło" i liczył 10 osób. Pierwszym prezesem została Katarzyna Samulska. W zasadzie oddziały pracowały 2 lata. Był wspólny wyjazd w Bieszczady, a zimą na narty do Krynicy Górskiej. W 2003 r. prezesem w Gozdowie został Sławomir Spyra, a w Podhorcach Ewa Słupska. Od 2006 r. działał w zasadzie tylko oddział w Gozdowie, gdzie kolejnym prezesem była do 2007 r. - Anna Skowrońska.


Od września 2007 do czerwca 2008 r.. ks. Proboszcz zainicjował nową formę spotkań z młodzieżą gimnazjalną, szkół średnich i studentami. Odtąd młodzież miała możliwość spotkać się w I i III niedziele miesiąca w Gozdowie, a w II i IV niedzielę w Podhorcach. Program spotkań jest następujący: Nieszpory z kazaniem tematycznym, katecheza w sali oraz część dyskusyjna.

Od września 2008 r. do czerwca 2009 r. były spotkania młodzieży gimnazjalnej, która przygotowywała się do sakramentu bierzmowania.

Od września 2010 r. do czerwca 2011 r. były spotkania z młodzieżą: w Podhorcach II i IV tydzień, a w Gozdowie I i III tydzień.

Od września 2011 r. były spotkania z młodzieżą gimnazjalną, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania: w Podhorcach i II i IV niedzielę meisiaca, a w Gozdowie w I i III.

Od września 2012 r. odbywają się spotkania z młodzieża szkół średnich i gimnazjum: w Gozdowie w I i III niedzielę miesiąca, a w Podhorcach w II i IV. Spotkanie poprzedzone było nieszporami.

Od września 2013 r. odbywają się dwa razy w miesiącu spotkania z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia skaramentu bierzmowania. Jest nabożeństwo, katecheza dla kandydatów do bierzmowania i spotkania w ramach PDPA (Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła). Uczestniczyło 34 osoby.

Od maja 2014 r. zdodnie z zarządzeneim Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Zamościu, spotkania odbywały się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej. JJest to przygotowanie do ŚDM w Krakowie.

Od września br. powyższe spotkania wznowiono. Odbywają się one nadal w Gozdowie w każdy piątek po Mszy św. wieczornej.

ZAPRASZAMY!!!

 


 

 

 

 

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.