Ogłoszenia duszpasterskie


          Informacje

Powołania

 

Ks. Piotr Spyra

Ur. 1983 r. w Hrubieszowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gozdowie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. W czasie szkoły średniej był pierwszym organistą w naszej parafii. W 2002 roku, po zdaniu egzaminów maturalnych wstąpił do Wyższego Seminarium Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie. W 2008 obronił z wyróżnieniem tytuł magistra teologii i został wyświęcony przez J.E. Ks Bpa Wacława Depo. Skierowany następnie do pracy duszpasterskiej w parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. W 2011 r. został skierowany na studia muzyczne na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, które ukończył z wyróżnieneim pisząc pracę magisterską pt. "Religijne odniesienia w twórczości muzyków jazzowych". Ponadto w latach 2012-2016 ukończył studnia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 21 VI 2016 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Formacja ewangelizatorów w międzynarodowej szkole św. Andrzeja". 25 VI 2016 r. został dyrektorem diecezjalnym Szkoły Nowej Ewangelizacji im. bł. Stanisława Starowieyskiego w Zamościu, wizytatorem katechetycznym i sekretarzem Wydziału Nauki Chrześcijańskiej z zamieszkaniem w Kurii Diecezjalnej.

 

 

xpiotr

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.