Ogłoszenia duszpasterskie


          Duszpasterstwo

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (TP KUL) to organizacja założona 1 XII 1922 r. przez ówczesnego rektora KUL o. Jacka Woronieckiego. Jej celem jest służba uniwersytetowi. Członkowie wspierają uczelnię duchowo i materialnie tj. modlą się i raz do roku składają na rzecz uniwersytetu zadeklarowaną składkę członkowską. Uniwersytet odwdzięcza się członkom TP KUL sprawując w ich intencji codziennie Msze św.

W naszej  parafii TP KUL powstało 19 XI 2000 r.  Wówczas to ks. Dariusz Klejnowski - Różycki  z diecezji gliwickiej przeprowadził w akcję promocji towarzystwa. Deklaracje członkowskie złożyło wówczas 14 osób. Aktualnie członkami TP KUL są:

  1. Ciepła Teresa z Podhorzec

  2. Cisek Stefania z Gozdowa

  3. Domańska Leokadia z Gozdowa

  4. Drewniak Józefa z Podhorzec

  5. Flak Antonina z Podhorzec

  6. Kamińska Albina z Gozdowa

  7. Kropop Helena z Gozdowa

  8. Pałubiak Antonina z Podhorzec

  9. Skowyra Teresa z Podhorzec

  10. Ks. Solilak Stanisław, miejscowy proboszcz.

Ponadto, troje członków TP KUL już nie żyje:


+ Radkowska Maria z Gozdowa

+ Korzeniowska Stanisława z Gozdowa
+ Turrzańska Teresa z Gozdowa.

 


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.