Ogłoszenia duszpasterskie


          Aktualności

Kolędnicy Misyjni

Zwyczajem lat ubiegłych w niedzielę 3 stycznia 2016 r. oraz  6 stycznia br. parafian odwiedzili Kolędnicy Misyjni (4 grupy), którzy zbierali ofiary dla dzieci z Madagaskaru. Zebrano w sumie 1360 zł.

Posted on 2016 Jan 16 by proboszcz
Spotkania opłatkowe

W niedzielę, 3 stycznia 2016 r. odbyło się w świetlicy w Gozdowie spotkanie opłatkowe tutejszych mieszkańców, a 6 stycznia br. w świetlicy w Podhorcach odbyło się takie samo spotkadnie opłatkowe dla mieszkańców Podhorzec.

Posted on 2016 Jan 16 by proboszcz
Dane statystyczne

R O K   2 0 1 5

Chrztów - 15

I Komunia ucz. kl. III - 11

Namaszczenie chorych - 53

Ślubów - 7

Zmarłych - 16

Komunia wiernych (ogółem) - ok. 21.500

Posted on 2016 Jan 16 by proboszcz

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Next >>


x Wróć
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.