Ogłoszenia duszpasterskie


          Aktualno¶ci

Ślub w Gozdowie

Nowożeńcy - Anastazja i Arkadiusz

3 Comments
Posted on 2014 Jul 07 by proboszcz
by Flip @ 21 Aug 2014 03:01 am
What a joy to find such clear thkiinng. Thanks for posting!
by Karsen @ 21 Aug 2014 12:01 am
Thank God! Somnoee with brains speaks!
by Bayar @ 20 Aug 2014 12:33 pm
TEREN, o ktf3rym pisze autor komentarza (szkoda, ĆŒe nie potafriƂ się podpisać z imienia i nazwiska, tylko tworzy adres e-mail na potrzeby tego komentarza) NALEĆ»Y DO MIASTA. Jest to tzw. pas drogowy. Niestety, nie mam wpƂywy na ustawy przyjęte przez miasto. Moje rozmowy w Urzędzie w tej sprawie nie spotkaƂy się ze zrozumieniem. W podobnej sytuacji z takim samym problemem boryka się sąsiadująca obok Spf3Ƃdzielnia Mieszkaniowa KLAKSON. Warunek jaki stawia miasto jest nie do przyjęcia a mianowicie taki, ĆŒe naleĆŒaƂoby tę inwestycję sfinansować z wƂasnych ƛrodkf3w, bo miasto nie ma pieniędzy. UwaĆŒam, ĆŒe i tak wiele zostaƂo zrobione w kwestii uporządkowania tego terenu. Tym wszystkim, ktf3rzy wƂączyli się w prace porządkowe serdecznie dziekuję. A inicjatywa ktf3rą porusza autor uwaĆŒam za waĆŒną i dobrze by byƂo gdyby parafianie i parafianinantyparafii wƂączyli się w pewien ruch dla stworzenia parkingf3w wzdƂuĆŒ ulicy Bazylianf3wka i wystosowali pismo w tej sprawie do Urzędu Miasta, przygotowali projekty, uzyskali stosowne pozwolenia w Wydziale Drf3g i Mostf3w Urzędu Miejskiego, no i pieniądze. Ɓatwo jest krytykować, trudniej jest coƛ zrobić. Pozdrawiam. ks. proboszcz
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

Captcha

x Wróæ
Parafia Miłosierdzia Bożego w Gozdowie 2007.